42094_prolaurus_logo-icons5

Missie van ProLaurus Academie

ProLaurus Academie wil als groei-architect een belangrijke rol spelen in het informeren en begeleiden van professionele medewerkers op het terrein van natuurgeneeskunde en meer specifiek binnen de geconcentreerde gemmotherapie en de wetenschappelijke en medische aromatherapie volgens de Franse school.

Vanuit haar expertise en passie werken we samen aan een continu ontwikkelende discipline waarin de professionele medewerker (therapeut, natuurgeneeskundige, apotheker, advies-drogist, …)  ontdekt dat hij/zij bekwamer en met nog meer voldoening zijn/haar vak kan uitoefenen.

De docenten van de ProLaurus Academie zijn allen werkzaam en expert in het vakgebied dat zij geven.

Visie van ProLaurus Academie

  • ProLaurus Academie wil als bevoorrechte partner van de professionele natuurgeneeskundigen het continue leren en opleiden aanmoedigen en versterken door doelgerichte opleidingen en lezingen.
  • ProLaurus Academie biedt opleidingen aan voor professionelen gegeven door professionele experten.
  • ProLaurus Academie wil de wetenschappelijke en medische aromatherpie volgens de Franse school alsook de geconcentreerde gemmotherapie promoten en ontwikkelen.
  • De werkingsomgeving van ProLaurus Academie zijn professionelen actief op het terrein van de natuurgeneeskunde (therapeuten, natuurgeneeskundigen, ortomoleculaire geneeskundigen, apothekers, advies-drogisterijen, somnologen, …)
  • ProLaurus Academie staat voor kwalitatieve opleidingen gegeven door experten binnen het vakdomein met relevante praktijkervaring zodat zij de uitdagingen en opportuniteiten van de deelnemers ten volle begrijpen.

Waarden

  • Professionaliteit = expertise en kwaliteit

  • Collegialiteit = delen en samenwerken rond kennis

  • Waardering = respecteren van elkaars visie binnen een holistisch kader

  • Ontwikkeling = lerend vermogen in een continue veranderende omgeving